Triathlon Energy Duathlon Energy MTB Energy Energy Events

REGULAMIN KLASYFIKACJI GENERALNEJ LOTTO MTB Energy 2023

 

1. Organizatorem głównym LOTTO MTB Energy 2023 jest Energy Events Sp.z o.o. Sp.k.

2. Niniejszy regulamin przedstawia zasady klasyfikacji zawodników w klasyfikacji generalnej cyklu LOTTO MTB Energy 2023 na poszczególnych dystansach i w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. W ramach cyklu LOTTO MTB Energy 2023 zostaną przeprowadzone dwie imprezy:

  • 7 października 2023 - LOTTO MTB XC Kielary
  • 8 października 2023 - LOTTO MTB Maraton Kielary

4. W końcowej klasyfikacji generalnej LOTTO MTB Energy 2023 zostaną sklasyfikowani zawodnicy, którzy ukończą obie imprezy i nie ominą żadnego punktu kontroli czasu na trasach.

5. Sklasyfikowani zostaną tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali rejestracji na wszystkie starty z tego samego konta (login i adres e-mail) w serwisie www.timerecords.pl

6. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na następujących dystansch:

  • LOTTO MTB XC dystans PRO + LOTTO MTB Maraton dystans MEGA
  • LOTTO MTB XC dystans AMATOR + LOTTO MTB Maraton dystans MINI

7. O miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje mniejsza suma czasów z obu imprez. 

8. W przypadku uzyskania takiej samej sumy czasów z obu imprez przez dwóch lub więcej zawodników o miejscu w klasyfikacji generalnej decyduje czas uzyskany przez danych zawodników podczas LOTTO MTB Maraton. 

9. Klasyfikacja generalna dla każdego dystansu zostanie przygotowana w następujących kategoriach:

K, M - klasyfikacja generalna kobiet / mężczyzn

K15, M15 - tylko dla klasyfikacji XC AMATOR + MINI Maraton

K18, M18

K30, M30

K40, M40

K50, M50

K60, M60

10. Klasyfikacja OPEN nie dubluje się z kategoriami wiekowymi, co oznacza, że zawodnik lub zawodniczka nagrodzony w klasyfikacji generalnej OPEN nie otrzymuje nagrody w swojej kategorii wiekowej.

11. Wręczenie nagród w klasyfikacji generalnej odbędzie się podczas zakończenia zawodów. Organizator nie przewiduje przesyłania nagród drogą pocztową. Odbiór nagród jest możliwy tylko podczas zakończenia zawodów przez osoby sklasyfikowane na miejscach 1-3 lub przez osoby posiadające pisemne upoważnienie do odbioru nagrody.

12. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Energy Events Sp. z o.o. Sp.k., decyzja Energy Events Sp. z o.o. Sp.k. jest w kwestii klasyfikacji generalnej ostateczna.

13. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu jednej lub więcej imprez w organizator zastrzega prawo do wprowadzenia zmian w nineijszym regulaminie. 

Partner tytularny

Patronat honorowy

Patron medialny imprezy

Partner imprezy

Organizator