Triathlon Energy Duathlon Energy MTB Energy Energy Events

LOTTO MTB Energy Maraton (5.06.2021)

Start / Meta: Okolice Kuźni Oliwskiej (na etapie uzgodnień)

Długość: MEGA około 37 km, GIGA około 74 km

Przewyższenie: MEGA około 815 m, GIGA około 1630 m

Opis: Pojawi się po uzgodnieniu przebiegu trasy.

Mapa planowanej trasy (na etapie uzgodnień z LP): - TUTAJ

Pliki GPX do pobrania:
II etap - GIGA
II etap - MEGA

UWAGA! Zastrzegamy, że w związku na trwające ostatnie uzgodnienia z właścicielami prywatmnych gruntów trasa w dniu imprezy może się zmienić w stosunku do prezentowanego pliku GPX. 

Partner tytularny

Patronat honorowy

Patron medialny imprezy

Partner imprezy

Organizator