mtbenergy.plarrow right†Energiaarrow right†Cena zrębki drzewnej – Skup i ceny biomasy na rynku w 2024 roku
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Cena zrębki drzewnej – Skup i ceny biomasy na rynku w 2024 roku

Cena zrębki drzewnej – Skup i ceny biomasy na rynku w 2024 roku

Spis treści

Cena zrębki drzewnej to kluczowy aspekt dla przedsiębiorstw działających w branży biomasy. W 2024 roku rynek ten przejdzie istotne zmiany, a ceny zrębki będą odzwierciedlały wpływ globalnych trendów i lokalnych czynników na dostępność i popyt na ten surowiec energetyczny. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom tego zagadnienia i przeanalizujmy perspektywy cenowe na nadchodzący rok.

Kluczowe wnioski:
 • Ceny zrębki będą ściśle związane z ogólnymi trendami na rynku biomasy, w tym popytem na biopaliwa i przepisami dotyczącymi energii odnawialnej.
 • Koszty transportu i logistyki będą miały duży wpływ na ostateczną cenę zrębki dla odbiorców końcowych.
 • Oczekuje się wzrostu popytu na zrębkę ze strony sektora energetycznego, co może prowadzić do wzrostu cen.
 • Dostępność zrębki będzie zależeć od efektywności łańcucha dostaw i odzyskiwania odpadów drzewnych.
 • Inwestycje w odnawialne źródła energii i zachęty rządowe będą kształtować rynek zrębki i jej cenę w nadchodzących latach.

Cena zrębki na rynku drzewnej biomasy w 2024 roku

W branży biomasy cena zrębki odgrywa kluczową rolę. Zrębki drzewne są podstawowym surowcem do produkcji peletów, brykietów oraz biopaliw stałych, wykorzystywanych zarówno w celach grzewczych, jak i do wytwarzania energii na większą skalę. W związku z rosnącym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, ceny zrębków na rynku będą miały istotny wpływ na opłacalność inwestycji w tym sektorze.

Rok 2024 przyniesie ze sobą szereg zmian i wyzwań dla rynku biomasy. Oczekuje się, że popyt na zrębki wzrośnie, napędzany przez coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz rosnącą świadomość ekologiczną społeczeństwa. Jednocześnie, czynniki takie jak wahania cen paliw kopalnych, zmiany w polityce energetycznej oraz zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na podaż i koszty pozyskiwania zrębków.

W tym kontekście ważne jest, aby przedsiębiorcy działający w branży biomasy mieli świadomość czynników kształtujących ceny zrębków i potrafili odpowiednio zaplanować swoje działania. Zrozumienie trendów rynkowych i właściwe zarządzanie łańcuchem dostaw będzie miało kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności i zapewnienia opłacalności inwestycji.

Ceny zrębki – kluczowe czynniki wpływające na cenę

Wiele czynników ma wpływ na kształtowanie się cen zrębków na rynku biomasy. Wśród nich można wyróżnić następujące:

1. Koszty pozyskiwania i transportu: Pozyskiwanie zrębków z odpadów drzewnych, takich jak gałęzie, wióry i trociny, wiąże się z kosztami robocizny, sprzętu i transportu. Im dalej trzeba przewozić zrębki, tym koszty te będą wyższe, co przełoży się bezpośrednio na cenę zrębki.

2. Podaż i popyt: Jak w przypadku każdego rynku, ceny zrębków będą zależeć od relacji między podażą a popytem. Wzrost zapotrzebowania na biopaliwa i zwiększona konkurencja między odbiorcami mogą doprowadzić do wzrostu cen zrębków. Z drugiej strony, większa dostępność surowca może obniżyć ceny.

3. Koszty alternatywnych źródeł energii: Ceny zrębków będą również zależeć od cen innych paliw, takich jak węgiel, gaz ziemny czy olej opałowy. Jeśli ceny tych paliw wzrosną, popyt na tańsze alternatywy, takie jak biomasa, może się zwiększyć, powodując wzrost cen zrębków.

4. Regulacje i polityka energetyczna: Przepisy dotyczące emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz subsydia i zachęty dla inwestycji w biomasę mogą mieć bezpośredni wpływ na popyt i ceny zrębków.

Aktualne ceny skupu zrębki od dostawców biomasy

Obecnie ceny zrębków na rynku biomasy wahają się w zależności od regionu, jakości surowca oraz skali zamówienia. Według danych branżowych, średnie stawki za tonę zrębków kształtują się następująco:

 • Zrębki liściaste: 180-250 zł/tona
 • Zrębki iglaste: 220-300 zł/tona
 • Mieszanka zrębków: 200-280 zł/tona

Należy jednak pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a rzeczywiste ceny skupu zrębki mogą się różnić w zależności od dostawcy, ilości zamówienia oraz odległości transportu.

Warto zwrócić uwagę na oferty większych dostawców biomasy, którzy często oferują korzystniejsze stawki dzięki optymalizacji procesów logistycznych i możliwości negocjacji hurtowych cen u producentów. Przykładowymi renomowanymi dostawcami są firmy takie jak: EkoBiomasa, Biomasa Partner, BioEnergia oraz Polski Pellet.

Prognoza cenowa zrębki na rynku biomasy na 2024 rok

Zdaniem ekspertów branżowych, w 2024 roku należy spodziewać się wzrostu cen zrębków na rynku biomasy. Jest to spowodowane kilkoma kluczowymi czynnikami:

1. Rosnący popyt: Wraz z postępującą transformacją energetyczną i dążeniem do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, oczekuje się wzrostu zapotrzebowania na biomasę, w tym na zrębki drzewne. Większy popyt prowadzi do wyższych cen.

2. Wzrost kosztów transportu: Przewiduje się dalszy wzrost cen paliw, co bezpośrednio przełoży się na wyższe koszty transportu zrębków. Dostawcy będą musieli uwzględnić te koszty w swoich cenach oferowanych odbiorcom.

3. Zmiany regulacyjne: Oczekuje się wprowadzenia nowych przepisów i regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz wspierania rozwoju energii odnawialnej. Może to skutkować większym popytem na biomasę, w tym zrębki, co wpłynie na wzrost cen.

Według szacunków branżowych, ceny zrębków mogą wzrosnąć średnio o 10-15% w 2024 roku w porównaniu z poziomem z 2023 roku. Jednak dokładny poziom wzrostu będzie zależeć od wielu czynników, takich jak sytuacja makroekonomiczna, polityka energetyczna oraz warunki pogodowe wpływające na dostępność surowca.

Podsumowanie

Zdjęcie Cena zrębki drzewnej – Skup i ceny biomasy na rynku w 2024 roku

Analizując ceny zrębków na rynku biomasy, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak koszty pozyskiwania i transportu, podaż i popyt, ceny alternatywnych źródeł energii oraz regulacje prawne. Eksperci przewidują wzrost cen zrębków w 2024 roku, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na odnawialne źródła energii oraz zwiększonymi kosztami logistycznymi.

Przy podejmowaniu decyzji o skupie zrębki warto rozważyć oferty renomowanych dostawców, którzy często oferują korzystniejsze ceny dzięki optymalizacji procesów i możliwości negocjacji hurtowych. Porównanie cen zrębków z innymi rodzajami biomasy drzewnej może również pomóc w podjęciu świadomego wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Moc paneli fotowoltaicznych – Ceny i wydajność systemów fotowoltaicznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Elektrociepłownia Mielec – Lokalizacja i najważniejsze informacje

Zobacz więcej