mtbenergy.plarrow right†Poradyarrow right†Czy rolety wewnętrzne można odliczyć od podatku legalnie?
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Czy rolety wewnętrzne można odliczyć od podatku legalnie?

Czy rolety wewnętrzne można odliczyć od podatku legalnie?

Spis treści

Czy rolety wewnętrzne można odliczyć od podatku? To częste pytanie wśród osób, które zainstalowały lub planują zamontować rolety wewnętrzne w swoim domu. Inwestycja ta może być dosyć kosztowna, ale istnieją legalne sposoby na odliczenie części wydatków od podatku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i wyjaśnimy, kiedy i jak można skorzystać z ulg podatkowych na rolety wewnętrzne.

Kluczowe wnioski:
 • Rolety wewnętrzne mogą podlegać odliczeniu od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej lub remontowej, pod pewnymi warunkami.
 • Aby skorzystać z ulgi, rolety muszą spełniać określone wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła.
 • Odliczenie rolety wewnętrznej jest możliwe tylko raz, w roku poniesienia wydatku.
 • Maksymalna kwota odliczenia zależy od rodzaju ulgi i wynosi nawet kilka tysięcy złotych.
 • Sposób rozliczenia ulgi jest stosunkowo prosty i można go samodzielnie przeprowadzić, wypełniając odpowiednie pola w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czy rolety wewnętrzne można odliczyć od podatku legalnie?

Posiadanie rolet wewnętrznych to nie tylko kwestia estetyki i komfortu, ale także szansa na obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu. Dlatego coraz więcej osób zastanawia się, czy wydatki na instalację rolet wewnętrznych można odliczyć od podatku. Odpowiedź brzmi: tak, ale pod pewnymi warunkami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest odliczenie części kosztów poniesionych na rolety wewnętrzne w ramach ulgi termomodernizacyjnej lub remontowej. Oba te rozwiązania pozwalają na obniżenie podatku dochodowego, choć wiążą się z nieco innymi wymogami.

Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto podkreślić, że odliczenie rolet wewnętrznych od podatku jest w pełni legalne. Wynika bowiem wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest dedykowanym wsparciem dla osób, które chcą poprawić efektywność energetyczną swojego domu.

Jeśli zainwestowaliście w rolety wewnętrzne lub planujesz to zrobić, koniecznie zapoznajcie się z poniższymi informacjami. Dzięki nim dowiecie się, kiedy i w jaki sposób można skorzystać z tej preferencyjnej formy rozliczenia podatkowego.

Jak rozliczyć wydatki na rolety wewnętrzne w PIT?

Rozliczenie wydatków na rolety wewnętrzne w rocznym zeznaniu podatkowym, znanym jako PIT, może nastąpić na dwa sposoby – poprzez ulgę termomodernizacyjną lub remontową. Każda z tych metod ma swoje zasady i ograniczenia, o których warto wiedzieć.

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej, koszty zakupu i montażu rolet wewnętrznych można odliczyć od dochodu, o ile spełniają one określone wymagania dotyczące parametrów technicznych. Natomiast w ramach ulgi remontowej, możliwe jest odliczenie części wydatków na materiały budowlane, w tym właśnie na rolety wewnętrzne.

Niezależnie od wybranej metody, proces rozliczenia przebiega podobnie. Należy starannie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak faktury, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów, a następnie wpisać odpowiednie kwoty w dedykowanych polach formularza PIT-37 lub PIT-36.

Warto pamiętać, że odliczenie rolet wewnętrznych od podatku jest możliwe tylko raz, w roku, w którym zostały one zamontowane i opłacone. Z tego względu warto skrupulatnie przygotować całą dokumentację i prawidłowo wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

Odliczenie rolety wewnętrznej za ulgą termomodernizacyjną

Ulga termomodernizacyjna to jedno z bardziej preferencyjnych rozwiązań, umożliwiających odliczenie wydatków na rolety wewnętrzne od podatku dochodowego. Jednak aby z niej skorzystać, należy spełnić kilka kluczowych warunków.

Po pierwsze, rolety wewnętrzne muszą charakteryzować się odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła. Oznacza to, że powinny one skutecznie ograniczać straty cieplne i poprawiać efektywność energetyczną budynku. Konkretne wartości tego parametru są określone w przepisach i należy je sprawdzić przed zakupem.

Ponadto, ulga termomodernizacyjna obejmuje tylko te wydatki, które zostały poniesione w budynku mieszkalnym lub jego części stanowiącej odrębną nieruchomość. Oznacza to, że nie można rozliczyć w ten sposób rolet wewnętrznych zamontowanych np. w lokalu usługowym.

Maksymalna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi obecnie 53 000 złotych. Warto jednak pamiętać, że jest ona pomniejszana o dotacje uzyskane np. z programów unijnych lub krajowych, przeznaczone na ten sam cel.

Jakie kryteria muszą spełniać rolety wewnętrzne do odliczenia?

Aby rolety wewnętrzne mogły zostać odliczone od podatku w ramach ulg termomodernizacyjnych lub remontowych, muszą spełniać określone kryteria prawne i techniczne. Są to w szczególności:

 • Odpowiedni współczynnik przenikania ciepła – dla ulgi termomodernizacyjnej. Rolety wewnętrzne powinny skutecznie ograniczać straty ciepła, a ich parametry muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 • Przeznaczenie dla budynku mieszkalnego – w przypadku ulgi termomodernizacyjnej, dotyczy ona wyłącznie budynków lub lokali o charakterze mieszkalnym.
 • Zastosowanie w nowym lub modernizowanym obiekcie – rolety wewnętrzne muszą być zamontowane w nowym domu lub przy okazji remontu i modernizacji istniejącego budynku.
 • Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki – np. faktury, rachunki, umowy z wykonawcą.

Ponadto, aby skorzystać z ulgi remontowej na rolety wewnętrzne, należy wykazać, że są one elementem prowadzonych prac budowlano-remontowych. Odliczenie może także dotyczyć kosztów transportu, montażu oraz robocizny związanej z instalacją rolet.

Kiedy i jak wpisać rolety wewnętrzne w PIT za ulgi budowlane?

Ulga na rolety wewnętrzne jest rozliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, składanym za dany rok kalendarzowy. Oznacza to, że koszty poniesione na zakup i montaż rolet można odliczyć tylko raz, w roku ich poniesienia.

Podsumowanie

Inwestycja w rolety wewnętrzne może być sposobem na uzyskanie odliczeń podatkowych. Aby je otrzymać, należy spełnić określone wymagania prawne i techniczne. Kluczowe jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione koszty. Uważnie przeanalizuj wszystkie przepisy dotyczące ulgi termomodernizacyjnej lub remontowej.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest indywidualny, więc najlepiej skonsultować się z doradcą podatkowym, aby dowiedzieć się, jak odliczyć rolety w Twoim konkretnym przypadku. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów i w pełni skorzystasz z przysługujących Ci odliczeń na rolety zewnętrzne.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Moc paneli fotowoltaicznych – Ceny i wydajność systemów fotowoltaicznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Elektrociepłownia Mielec – Lokalizacja i najważniejsze informacje

Zobacz więcej