mtbenergy.plarrow right†Prądarrow right†Elektroniczne podzielniki ciepła – Jak działają i jaka jest cena?
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Elektroniczne podzielniki ciepła – Jak działają i jaka jest cena?

Elektroniczne podzielniki ciepła – Jak działają i jaka jest cena?

Spis treści

Elektroniczne podzielniki ciepła są niezbędnym elementem w budynkach wielorodzinnych z centralnym ogrzewaniem. Umożliwiają one precyzyjny pomiar zużycia ciepła przez każde mieszkanie i pozwalają na sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania między lokatorów. W przeciwieństwie do tradycyjnych podzielników, urządzenia elektroniczne oferują większą dokładność, łatwiejszy odczyt danych i możliwość zdalnego monitorowania.

Kluczowe wnioski:
 • Elektroniczne podzielniki ciepła mierzą zużycie ciepła w każdym mieszkaniu, co pozwala na sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania między lokatorów.
 • Są bardziej dokładne i łatwiejsze w obsłudze niż tradycyjne podzielniki.
 • Dane z elektronicznych podzielników można odczytywać zdalnie, co ułatwia monitorowanie i zarządzanie systemem ogrzewania.
 • Inwestycja w elektroniczne podzielniki ciepła może się szybko zwrócić dzięki oszczędnościom na kosztach ogrzewania.
 • Wybór odpowiedniego modelu i dostawcy podzielników jest kluczowy dla uzyskania optymalnych korzyści.

Elektroniczne podzielniki ciepła: definicja i zastosowanie

Elektroniczne podzielniki ciepła są nowoczesnym rozwiązaniem służącym do pomiaru i rozliczania zużycia ciepła w budynkach wielorodzinnych. Zapewniają one sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania między lokatorów, opierając się na rzeczywistym zużyciu ciepła przez każde mieszkanie.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod rozliczania opartych na powierzchni mieszkania lub liczbie osób, elektroniczne podzielniki ciepła mierzą faktyczną ilość energii cieplnej zużywanej przez grzejniki. Umożliwia to dokładne określenie, ile ciepła zostało zużyte w poszczególnych lokalach, co prowadzi do bardziej racjonalnego gospodarowania energią i oszczędności dla gospodarstw domowych.

Elektroniczne podzielniki ciepła są montowane na grzejnikach i rejestrują ich temperaturę oraz czas pracy. Na podstawie tych danych obliczają zużycie ciepła, które jest następnie przetwarzane przez system rozliczeniowy wspólnoty mieszkaniowej lub dostawcę ciepła.

Zastosowanie elektronicznych podzielników ciepła jest obowiązkowe w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. Pomaga to zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć wpływ budynków na środowisko naturalne.

Co to są elektroniczne podzielniki ciepła i jak działają?

Elektroniczne podzielniki ciepła to urządzenia montowane na grzejnikach, które rejestrują temperaturę i czas pracy grzejnika. Na podstawie zebranych danych obliczają ilość ciepła zużytą przez dany grzejnik, a tym samym całe mieszkanie.

Zasada działania elektronicznych podzielników ciepła opiera się na pomiarze temperatury grzejnika oraz czasu, przez jaki był on włączony. Im wyższa temperatura i dłuższy czas pracy, tym większe zużycie ciepła.

Dane z elektronicznych podzielników ciepła są okresowo odczytywane przez administratora budynku lub firmę rozliczeniową, a następnie przetwarzane w celu wyliczenia kosztów ogrzewania dla każdego lokalu. Pozwala to na sprawiedliwy podział opłat za ogrzewanie między mieszkańców, zgodnie z rzeczywistym zużyciem energii.

Elektroniczne podzielniki ciepła wyposażone są w baterie, które zapewniają ich niezawodną pracę przez kilka lat. Po tym czasie wymagają one wymiany, aby urządzenia mogły nadal prawidłowo funkcjonować.

Różnice między podzielnikami ciepła: tradycyjne vs. elektroniczne

Główną różnicą między tradycyjnymi a elektronicznymi podzielnikami ciepła jest sposób pomiaru zużycia ciepła. Tradycyjne podzielniki działały na zasadzie rozszerzania się cieczy w rurkach pod wpływem temperatury grzejnika. Pomiar był mniej precyzyjny i nie uwzględniał czasu pracy grzejnika.

Elektroniczne podzielniki ciepła wykorzystują zaawansowane czujniki elektroniczne do pomiaru temperatury oraz rejestrują czas działania grzejnika. Dzięki temu mogą dokładnie obliczyć rzeczywiste zużycie ciepła w danym lokalu.

Inną istotną różnicą jest sposób odczytu danych. Tradycyjne podzielniki wymagały fizycznego odczytu przez inspektora, natomiast dane z elektronicznych podzielników ciepła mogą być zdalnie przekazywane do systemów rozliczeniowych, co znacznie ułatwia proces rozliczania.

Elektroniczne podzielniki ciepła są również bardziej niezawodne, ponieważ nie zawierają ruchomych części mechanicznych, które mogą ulec awarii. Dodatkowo, dzięki zasilaniu bateryjnemu, mogą działać niezależnie od zewnętrznego źródła zasilania.

 • Tradycyjne podzielniki mierzyły temperaturę grzejnika za pomocą rozszerzalności cieczy.
 • Elektroniczne podzielniki ciepła wykorzystują czujniki elektroniczne i rejestrują czas pracy grzejnika.
 • Dane z tradycyjnych podzielników musiały być odczytywane ręcznie, podczas gdy elektroniczne podzielniki ciepła umożliwiają zdalny odczyt.
 • Elektroniczne podzielniki ciepła są bardziej dokładne i niezawodne.

Korzyści z używania elektronicznych podzielników ciepła

Zastosowanie elektronicznych podzielników ciepła przynosi wiele korzyści dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, a także dla zarządców i dostawców ciepła. Oto najważniejsze zalety tego systemu:

1. Sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania: Elektroniczne podzielniki ciepła zapewniają rozliczanie zużycia ciepła na podstawie rzeczywistego wykorzystania w każdym mieszkaniu. Oznacza to, że gospodarstwa domowe płacą tylko za ciepło, które faktycznie zużyły.

2. Oszczędności dla mieszkańców: Dzięki indywidualnemu rozliczaniu zużycia ciepła, mieszkańcy są bardziej świadomi swojego zużycia energii i mogą podjąć kroki w celu ograniczenia kosztów ogrzewania.

3. Większa efektywność energetyczna: Elektroniczne podzielniki ciepła motywują mieszkańców do racjonalnego gospodarowania energią, co prowadzi do zmniejszenia ogólnego zużycia ciepła w budynku i ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

4. Łatwiejszy odczyt i rozliczanie danych: Dane z elektronicznych podzielników ciepła mogą być odczytywane zdalnie, co znacznie ułatwia i przyspiesza proces rozliczania kosztów ogrzewania.

Ceny elektronicznych podzielników ciepła: przegląd i porównanie

Ceny elektronicznych podzielników ciepła mogą się różnić w zależności od producenta, modelu i funkcjonalności urządzenia. Jednak ogólnie rzecz biorąc, koszty zakupu i montażu podzielników są relatywnie niskie w porównaniu do korzyści, jakie niosą ze sobą te urządzenia.

Podsumowanie

Elektroniczne podzielniki ciepła to nowoczesne urządzenia, które dokładnie mierzą zużycie ciepła w każdym mieszkaniu. Podzielnik ciepła elektroniczny rejestruje temperaturę grzejnika oraz czas jego pracy, co pozwala obliczyć rzeczywistą ilość zużytej energii cieplnej. Dzięki temu jak działa podzielnik ciepła, umożliwia sprawiedliwy podział kosztów ogrzewania między lokatorami.

Inwestycja w elektroniczne podzielniki ciepła zwykle się opłaca, ponieważ prowadzi do oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. Choć elektroniczny podzielnik ciepła cena może się różnić w zależności od modelu i producenta, korzyści z ich stosowania, takie jak racjonalne gospodarowanie energią i obniżenie emisji zanieczyszczeń, przewyższają koszty.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Moc paneli fotowoltaicznych – Ceny i wydajność systemów fotowoltaicznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Zakazy unijne – Jakie przepisy i regulacje wprowadza EU?

Zobacz więcej