mtbenergy.plarrow right†Energiaarrow right†PGE Venture – Inwestycje i start-upy energetyczne wspierane przez PGE
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

PGE Venture – Inwestycje i start-upy energetyczne wspierane przez PGE

PGE Venture – Inwestycje i start-upy energetyczne wspierane przez PGE

Spis treści

PGE Venture to fundusz korporacyjny największego polskiego koncernu energetycznego PGE, który aktywnie inwestuje w innowacyjne start-upy i projekty w obszarze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, magazynowania energii, elektromobilności oraz inteligentnych rozwiązań dla energetyki. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub innowatorem, który chce zmienić oblicze polskiej energetyki, koniecznie zapoznaj się z ofertą PGE Venture.

Kluczowe wnioski:
 • PGE Venture zapewnia dostęp do kapitału i eksperckiego wsparcia dla obiecujących start-upów w branży energetycznej.
 • Inwestycje funduszu koncentrują się na zrównoważonych technologiach i rozwiązaniach dla przyszłości energetyki.
 • Współpraca z PGE Venture to doskonała okazja dla firm, aby wdrożyć swoje innowacje na dużą skalę.
 • Proces aplikowania jest przejrzysty, a kryteria doboru projektów jasno określone.
 • Przedsiębiorcy zyskują wsparcie doświadczonego koncernu oraz możliwość rozwoju na rynkach międzynarodowych.

Oferta inwestycyjna PGE Venture dla start-upów i firm

PGE Venture to fundusz korporacyjny PGE - największego polskiego koncernu energetycznego. Celem funduszu jest inwestowanie w innowacyjne start-upy energetyczne oraz projekty związane z transformacją energetyczną. Oferta PGE Venture skierowana jest do przedsiębiorców i innowatorów, których rozwiązania mogą wspomóc rozwój zrównoważonej energetyki.

Fundusz oferuje zarówno finansowanie, jak i eksperckie wsparcie merytoryczne dla obiecujących firm i projektów. Zakres inwestycji PGE Venture obejmuje szerokie spectrum obszarów, od odnawialnych źródeł energii, przez efektywność energetyczną, magazynowanie energii, po inteligentne systemy zarządzania energią i elektromobilność.

Dzięki współpracy z PGE Venture, start-upy zyskują nie tylko kapitał na rozwój swoich innowacji, ale także możliwość wdrożenia ich na dużą skalę w ramach działalności koncernu. To doskonała okazja dla firm, aby przełożyć swoje pomysły na realne, rynkowe rozwiązania.

Ponadto, PGE Venture oferuje start-upom dostęp do zasobów i wiedzy eksperckich zespołów PGE, co znacznie ułatwia proces komercjalizacji technologii. Fundusz zapewnia również wsparcie w zakresie strategii rozwoju, budowania sieci kontaktów oraz ekspansji na rynki międzynarodowe.

Kryteria i obszary inwestycji PGE Venture

PGE Venture przykłada ogromną wagę do innowacyjności projektów i ich potencjału do zrewolucjonizowania rynku energetycznego. Kluczowymi kryteriami wyboru inwestycji są m.in. unikalność rozwiązania, stopień zaawansowania technologicznego, potencjał rynkowy oraz zgodność z celami zrównoważonego rozwoju.

Jednym z priorytetowych obszarów inwestycji PGE Venture są odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, energia wodna czy geotermalna. Fundusz poszukuje innowacyjnych technologii, które zwiększą wydajność i obniżą koszty pozyskiwania "zielonej" energii.

Kolejnym kluczowym obszarem jest efektywność energetyczna. PGE Venture inwestuje w rozwiązania optymalizujące zużycie energii w budynkach, przemyśle oraz transporcie. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się inteligentne systemy zarządzania energią, pozwalające na jej oszczędne wykorzystanie.

Fundusz wspiera również innowacje w zakresie magazynowania energii, m.in. zaawansowane akumulatory, systemy przeciwstawne czy rozwiązania power-to-gas. To niezbędny element transformacji energetycznej, umożliwiający stabilną pracę sieci przy rosnącym udziale niestabilnych źródeł odnawialnych.

 • Odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika, energetyka wiatrowa, energia wodna i geotermalna.
 • Efektywność energetyczna, w tym inteligentne systemy zarządzania energią.
 • Magazynowanie energii, obejmujące akumulatory, systemy przeciwstawne i rozwiązania power-to-gas.
 • Elektromobilność, w szczególności infrastruktura ładowania i zaawansowane technologie bateryjne.
 • Inteligentne sieci energetyczne oraz systemy sterowania i monitorowania.

Najciekawsze start-upy energetyczne wspierane przez PGE Venture

PGE Venture ma już na swoim koncie kilka bardzo obiecujących inwestycji w start-upy energetyczne. Jednym z nich jest polska spółka Saule Technologies, która opracowała rewolucyjną technologię ogniw fotowoltaicznych opartych na barwniku półprzewodnikowym.

Innym ciekawym przykładem jest brytyjska firma Ambri, która zajmuje się produkcją innowacyjnych, niskokosztowych baterii do magazynowania energii na dużą skalę. Ich rozwiązanie ma ogromny potencjał w dziedzinie integracji źródeł odnawialnych z siecią energetyczną.

Warto również wspomnieć o amerykańskiej spółce LO3 Energy, która stworzyła platformę transakcyjną umożliwiającą handel energią elektryczną pomiędzy sąsiadującymi gospodarstwami domowymi. To bardzo obiecująca koncepcja w kontekście rozwoju inteligentnych sieci energetycznych.

Listę ciekawych start-upów energetycznych uzupełnia polska firma EIP Polska, zajmująca się projektowaniem i produkcją supernowoczesnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Ich rozwiązania z powodzeniem wpisują się w strategię elektromobilności koncernu PGE.

Zalety inwestowania w PGE Venture dla przedsiębiorców

Zdjęcie PGE Venture – Inwestycje i start-upy energetyczne wspierane przez PGE

Współpraca z PGE Venture niesie ze sobą wiele korzyści dla firm i innowatorów z branży energetycznej. Przede wszystkim, daje dostęp do kapitału inwestycyjnego, który często jest kluczowy dla dalszego rozwoju innowacyjnych projektów.

Ogromną wartością dodaną jest również ekspercka wiedza i doświadczenie PGE - lidera polskiego sektora energetycznego. PGE Venture oferuje start-upom dostęp do zasobów koncernu, wsparcie technologiczne oraz cenne konsultacje merytoryczne na każdym etapie rozwoju rozwiązania.

 • Dostęp do kapitału inwestycyjnego dla dalszego rozwoju innowacyjnych projektów.
 • Ekspercka wiedza i doświadczenie PGE - lidera polskiego sektora energetycznego.
 • Wsparcie technologiczne, merytoryczne i biznesowe na każdym etapie rozwoju rozwiązania.
 • Możliwość wdrożenia technologii na dużą skalę w ramach działalności koncernu.
 • Pomoc w budowaniu sieci kontaktów i ekspansji na rynki międzynarodowe.

Podsumowanie

PGE Venture to fundusz korporacyjny, który aktywnie inwestuje w innowacyjne start-upy energetyczne. Dzięki temu, przedsiębiorcy zyskują dostęp do kapitału oraz eksperckich zasobów PGE, niezbędnych do rozwoju i komercjalizacji swoich pomysłów. Współpraca z PGE Venture otwiera przed firmami drogę do wdrożenia ich innowacji na dużą skalę w ramach działań największego koncernu energetycznego w Polsce.

Oferta inwestycji PGE Venture skupia się na zrównoważonych technologiach i rozwiązaniach dla przyszłości energetyki. Począwszy od odnawialnych źródeł energii, przez efektywność energetyczną, magazynowanie energii, aż po elektromobilność i inteligentne sieci. Jeśli Twój projekt wpisuje się w te obszary, fundusz jest gotowy rozważyć inwestycję i zapewnić Ci kompleksowe wsparcie merytoryczne oraz biznesowe.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Paliwo RDF – Produkcja i zastosowanie alternatywnych paliw energetycznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Zakazy unijne – Jakie przepisy i regulacje wprowadza EU?

Najczęstsze pytania

PGE Venture koncentruje swoje inwestycje na projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, magazynowania energii, elektromobilności oraz inteligentnych sieci i systemów zarządzania energią. Fundusz poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do transformacji energetycznej.

PGE Venture inwestuje zarówno w start-upy na wczesnym etapie rozwoju, jak i w bardziej zaawansowane projekty. Kluczowym kryterium jest innowacyjność rozwiązania oraz jego potencjał rynkowy i możliwość wdrożenia na dużą skalę w ramach działalności koncernu PGE.

Nie ma z góry określonych limitów inwestycyjnych. PGE Venture indywidualnie określa kwotę oraz warunki finansowania dla każdego projektu, dostosowując je do specyfiki danego przedsięwzięcia oraz etapu rozwoju start-upu.

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie PGE Venture. Następnie przechodzi się przez proces due diligence, podczas którego fundusz szczegółowo analizuje projekt. W przypadku pozytywnej decyzji inwestycyjnej, strony negocjują warunki umowy.

Oprócz kapitału inwestycyjnego, start-upy energetyczne zyskują dostęp do zasobów i eksperckiej wiedzy PGE, wsparcie w komercjalizacji technologii, możliwość wdrożenia na dużą skalę, a także pomoc w budowaniu sieci kontaktów biznesowych oraz ekspansji na rynki zagraniczne.

Zobacz więcej