mtbenergy.plarrow right†Prądarrow right†Taryfa PGE G12 – Opłaty energetyczne i warunki taryfy G12 dla klientów
Dobromir Węgiełek

Dobromir Węgiełek

|

14 czerwca 2024

Taryfa PGE G12 – Opłaty energetyczne i warunki taryfy G12 dla klientów

Taryfa PGE G12 – Opłaty energetyczne i warunki taryfy G12 dla klientów

Spis treści

PGE taryfa G12 to specjalna oferta dla firm korzystających z energii elektrycznej na średnią skalę. Umożliwia optymalizację kosztów przez dogodne opłaty dystrybucyjne i ceny energii dostosowane do profilu zużycia. Taryfa ta oferuje szereg korzyści, zarówno finansowych, jak i operacyjnych, dostosowując warunki do specyficznych potrzeb Twojej działalności.

Kluczowe korzyści:
 • Elastyczne stawki zależne od zużycia, pozwalające na optymalizację kosztów.
 • Dedykowane wsparcie i doradztwo w zakresie efektywnego zarządzania energią.
 • Uproszczone procedury zmiany grupy taryfowej w razie zmian w profilu działalności.
 • Możliwość wyboru różnych okresów rozliczeniowych w zależności od potrzeb firmy.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i usług online ułatwiających zarządzanie umową.

Obliczanie opłat w taryfie PGE G12 dla firm

Jedną z kluczowych kwestii przy wyborze taryfy g12w jest zrozumienie, w jaki sposób obliczane są opłaty energetyczne. Taryfa ta przeznaczona jest dla firm o średnim zużyciu energii elektrycznej, dlatego opłaty kalkulowane są w sposób uwzględniający ich specyficzne potrzeby.

Podstawowym składnikiem rachunku za prąd w taryfie pge taryfa g12 jest opłata za samą energię elektryczną. Jest ona naliczana na podstawie zużycia w danym okresie rozliczeniowym oraz ustalonej stawki za jednostkę energii (1 kWh). Stawka ta jest stała, niezależnie od poziomu zużycia.

Kolejnym istotnym elementem są opłaty dystrybucyjne, które pokrywają koszty przesyłu energii do Twojej firmy. Opłaty te składają się ze stawki stałej oraz zmiennej, uzależnionej od zużycia. Im wyższe zużycie, tym niższa stawka jednostkowa za dystrybucję, co przekłada się na optymalizację kosztów dla firm o większym zapotrzebowaniu na energię.

Ponadto, w zależności od specyfiki działalności gospodarczej, mogą być naliczane dodatkowe opłaty, np. przesyłowe, akcyza czy opłata przejściowa. Szczegółowe informacje na temat kalkulacji opłat w taryfie pge g12 oraz wszelkie obowiązujące stawki znajdziesz w aktualnej Taryfie dla energii elektrycznej PGE.

Warunki przystąpienia do taryfy PGE G12

Aby skorzystać z taryfy g12w dla firm, należy spełnić określone warunki określone przez PGE Obrót. Głównym kryterium jest roczne zużycie energii elektrycznej w przedziale od 60 do 600 MWh. Przekroczenie tego progu może oznaczać konieczność zmiany na inną grupę taryfową.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie miejsca dostarczania energii, czyli budynku lub lokalu przeznaczonego na cele biznesowe. Może to być siedziba firmy, oddział, zakład produkcyjny czy punkt handlowo-usługowy. Ważne, aby obiekt był wyposażony w odpowiednie przyłącze i licznik energii elektrycznej.

Przystępując do taryfy pge taryfa g12, konieczne będzie również zawarcie umowy kompleksowej z PGE Obrót lub odrębnych umów: na sprzedaż energii oraz na dystrybucję. Umowy te regulują wszelkie prawa i obowiązki obu stron, dlatego warto dokładnie zapoznać się z ich treścią.

Warto również pamiętać, że zmiana taryfy z G12 na inną grupę jest możliwa tylko w określonych terminach, zwykle co 12 miesięcy. Dlatego przed przystąpieniem do taryfy pge g12 warto dokładnie przeanalizować profil zużycia energii w firmie i upewnić się, że spełnia ona założenia tej grupy taryfowej.

Krok po kroku do taryfy PGE G12

 1. Oceń roczne zużycie energii elektrycznej w firmie - powinno mieścić się w przedziale 60-600 MWh.
 2. Przygotuj dokumenty identyfikujące firmę i miejsce dostarczania energii.
 3. Skontaktuj się z PGE Obrót i złóż wniosek o zawarcie umowy na taryfę g12w.
 4. Po zaakceptowaniu wniosku podpisz umowę kompleksową lub oddzielne umowy na sprzedaż i dystrybucję.
 5. Od ustalonej daty zaczną obowiązywać nowe warunki i stawki taryfy pge g12.

Ceny energii i dystrybucji w PGE taryfie G12

Jednym z kluczowych elementów decydujących o opłacalności taryfy pge g12 są obowiązujące w niej stawki za energię elektryczną oraz jej dystrybucję. Ceny te różnią się w zależności od strefy czasowej i składnika opłaty.

W przypadku opłaty za samą energię elektryczną, taryfa g12w przewiduje dwie stawki - całodobową oraz jednostrefową. Ta druga, obowiązująca przez całą dobę, jest nieco wyższa, dlatego opłaca się wybrać opcję dwustrefową ze stawką niższą w godzinach od 22:00 do 6:00.

 • Stawka całodobowa: 0,3622 zł/kWh
 • Stawka jednostrefowa: 0,3821 zł/kWh
 • Stawka dwustrefowa - szczyt: 0,4033 zł/kWh
 • Stawka dwustrefowa - dzienna: 0,3198 zł/kWh

Opłaty dystrybucyjne składają się z dwóch części - stałej oraz zmiennej, naliczanej od zużycia energii. Im większe roczne zużycie, tym niższa stawka zmienna, co czyni taryfę pge taryfa g12 bardziej opłacalną dla firm o wyższym zapotrzebowaniu na prąd.

Korzyści wyboru taryfy pge taryfa g12 dla biznesu

Zdjęcie Taryfa PGE G12 – Opłaty energetyczne i warunki taryfy G12 dla klientów

Decydując się na taryfę g12w dla firmy, zyskujesz wiele istotnych korzyści, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój Twojej działalności gospodarczej. Jedną z kluczowych zalet jest możliwość optymalizacji kosztów za energię elektryczną dzięki stawkom dostosowanym do profilu zużycia.

Kolejnym atutem jest wygodny i bezpieczny model rozliczeń. Taryfa pge g12 opiera się na umowie kompleksowej, która reguluje zarówno kwestie sprzedaży energii, jak i jej dystrybucji. Masz pewność, że wszystkie aspekty są uregulowane w ramach jednego dokumentu, co ułatwia zarządzanie umową.

Podsumowanie

PGE taryfa G12 jest atrakcyjną ofertą dla firm o średnim zużyciu energii elektrycznej, począwszy od 60 MWh rocznie. Taryfa g12w umożliwia optymalizację opłat energetycznych przez system stawek uzależnionych od poziomu zużycia. Im więcej energii zużywa Twoja firma, tym niższe są stawki jednostkowe, co przekłada się na oszczędności.

Ponadto taryfa pge g12 zapewnia wygodę obsługi dzięki umowie kompleksowej, regulującej zarówno sprzedaż energii, jak i jej dystrybucję. Oferuje także elastyczność w zakresie zmiany grupy taryfowej w przypadku zmian w zapotrzebowaniu na prąd. Dzięki korzystnym stawkom i udogodnieniom, jest to oferta warta rozważenia dla średnich firm pragnących zoptymalizować koszty energii.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Baterie sodowe – Nowoczesne technologie przyszłości i ich potencjał
 2. Stacje CNG – Infrastruktura i lokalizacje stacji w Polsce w 2024 roku
 3. Paliwo RDF – Produkcja i zastosowanie alternatywnych paliw energetycznych
 4. Zwiększenie mocy Energa – Procedury i wnioski o zwiększenie mocy
 5. Zakazy unijne – Jakie przepisy i regulacje wprowadza EU?

Najczęstsze pytania

Taryfa G11 przeznaczona jest dla firm o niższym zużyciu energii elektrycznej (poniżej 60 MWh rocznie), natomiast G12 obejmuje firmy o zapotrzebowaniu od 60 do 600 MWh rocznie. Różnią się one również stawkami za energię i dystrybucję, dostosowanymi do profilu zużycia danej grupy odbiorców.

Aby skorzystać z taryfy PGE G12, musisz spełnić warunek rocznego zużycia energii w przedziale 60-600 MWh. Następnie skontaktuj się z PGE Obrót, złóż wniosek o zawarcie umowy kompleksowej lub odrębnych umów na sprzedaż i dystrybucję energii, a po zaakceptowaniu wniosku podpisz umowę.

W taryfie PGE G12 masz możliwość wyboru pomiędzy stawką całodobową (jednostrefową), a tańszą stawką dwustrefową. Ta druga obowiązuje w godzinach 22:00-6:00, co pozwala obniżyć koszty w przypadku zwiększonego zużycia energii w nocy.

W przypadku zmiany profilu zużycia energii w Twojej firmie, możesz przenieść się na inną grupę taryfową, np. z G12 na G11 lub odwrotnie. Zmiana taryfy jest możliwa co 12 miesięcy i wymaga złożenia wniosku do PGE Obrót z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przygotuj dokumenty identyfikujące Twoją firmę (np. NIP, REGON), a także dokumenty określające miejsce dostarczania energii (adres, numer licznika). Będą one potrzebne do zawarcia umowy kompleksowej lub odrębnych umów na sprzedaż i dystrybucję energii.

Zobacz więcej